myCLIC - Interventie programma

 

Website

www.mijnclic.nl

Aantallen

Aantal deelnemers tot nu toe:
4.500

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Doelgroep

Patiëntenzorg

Doel van mijnCLIC

Leefstijl verbeteren en de kans op hart- en vaatziekten verkleinen.

Over myCLIC Interventie

myCLIC Interventie is een innovatief programma dat wordt ingezet bij o.a. huisartsen en cardiologen om de leefstijl en gezondheid van hun patiënten te verbeteren. myCLIC Interventie brengt de gezondheid van de patiënt in kaart op het gebied van leefstijl en hartrisico en biedt de patiënt vervolgens de handvaten om deze te verbeteren.

Wie gebruiken myCLIC Interventie?

Het myCLIC Interventie programma wordt gebruikt door:

 • Huisartsen
 • Cardiologen

Hoe werkt het?

 • Het myCLIC Interventie programma begint met een fysieke health check uitgevoerd door een arts of zuster.
 • Met de uitkomsten van de health check worden de hartrisicoscore en het leefstijlcijfer berekend.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke website met zijn of haar resultaten, tips en een gezondheidsplan.
 • Regelmatig krijgt de deelnemer tips per e-mail die aansluiten op zijn of haar gezondheidsprofiel.
 • De deelnemer zijn of haar leefstijl opnieuw meten, het gezondheidsprofiel en de tips passen zich dan automatisch aan op de nieuwe situatie.
 • Hiermee maakt myCLIC deelnemers bewust van hun gezondheid en leefstijl en biedt het de deelnemer de handvaten om deze te verbeteren.

Het myCLIC Interventie programma is op dit moment actief in Nederland (www.mijnclic.nl).

Health Check

Tijdens de fysieke Health Check worden onder andere de volgende onderdelen gemeten.

  • Bloeddruk
  • Totaal cholesterol
  • HDL cholesterol
  • Glucosegehalte
Daarna wordt op de persoonlijke website de gezondheid en leefstijl gemeten.
  • Medische vragenlijst
  • Leefstijlvragenlijst
Hiermee is de persoonlijke gezondheids- en leefstijlsituatie van de deelnemer in kaart gebracht.

Persoonlijke website

Elke deelnemer aan myCLIC Interventie krijgt een persoonlijk gezondheidsprofiel. Naast dat de deelnemer hier de uitslag van de Health Check terug kan vinden, krijgt de deelnemer hier ook advies over leefstijl en gezondheid die aansluit op de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Persoonlijk

myCLIC Interventie kan meer dan 400 miljoen verschillende profielen genereren, myCLIC Interventie sluit dus altijd aan op de gezondheid van de individuele deelnemer.

Prikkels

 • Via e-mail krijgt de deelnemer regelmatig tips die aansluiten op zijn of haar gezondheidsprofiel.
 • De deelnemer kan vijf keer per jaar de leefstijl en drie keer per jaar de Hartrisico opnieuw meten.
 • Het gezondheidsprofiel en de tips passen zich automatisch aan op een nieuwe situatie.
 • Op de persoonlijke website kan de deelnemer te allen tijde alle resultaten, tips en adviezen terug vinden.

Screenshots

Medische validatie

De resultaten en adviezen van Hartrisico en Leefstijl zijn gebaseerd op medisch gevalideerde algoritmen en de Nederlandse normen voor leefstijl en gezondheid. Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspannen (BRAVO).

Hartrisicoscore

myCLIC Interventie gebruikt voor het berekenen van het hartrisico de Framingham Risk score. De Framingham Risk score is een internationaal bekend en gevalideerd algoritme voor het berekenen van het 10-jaars risico op het krijgen van hart- of vaatziekten door een individu.

Leefstijlscore

De Leefstijlscore wordt berekent op basis van gevalideerde medische vragenlijsten. Het leefstijl algoritme is in-house ontwikkeld met behulp van cardiologen en gezondheidswetenschappers. De leefstijlscore wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 1 – 10.

Bewezen effectief

Deelnemers van het myCLIC Interventie programma zijn niet alleen gezonder gaan leven, maar er was er ook een spectaculaire en meetbare verbetering van de gezondheid.

 • De bloeddruk daalde aanzienlijk.
 • Ook daalde het in het bloed gemeten totaal cholesterol en LDL-cholesterol (het slechte cholesterol).
 • Daarnaast steeg het HDL-cholesterol (het goede cholesterol).

Door deze factoren samen daalde de kans op het krijgen van een hartinfarct bij de deelnemers gemiddeld met maar liefst 20% en dat zónder het innemen van medicijnen!

Meer informatie

Neem contact op